Broušení bruslí

Brusle Vám nabrousíme, pokud to dovolí krátká fronta, na počkání.

Ve výjimečných případech do 24 hodin.

Nicméně, doporučujeme si alespoň telefonicky objednat tuto službu, abychom šetřili Váš čas.